cəsarət

cəsarət
is. Qorxmazlıq, hünər, cürət. Cəhalətlə mübarizə ziyalılardan böyük iradə, cəsarət və mətanət tələb edirdi. A. Ş.. // Cürət. <Bəypolad:> Cəsarətimin əfv ediləcəyinə əminəm, çünki səmimiyyətdən irəli gələn qüsurlar daima əfv edilir. H. C.. <Nuriyyə:> Bütün gücümü, cəsarətimi toplayıb gedirdim. İ. Ə.. Cəsarət etmək – ürəklənmək, ürək eləmək, cürət etmək, qorxmamaq. <Mürsəl:> Hərdən cəsarət edib atmaq istəyəndə anam acıqlanır(dı). M. C.. Cəsarət etməmək – qorxmaq, çəkinmək, ürək eləməmək. Zeynal yavaşca addımlar ilə Mehribana yaxınlaşdı. Bir söz deyəcəkdi. Bir dürlü cəsarət etməyir, üzü gəlməyirdi. Cəsarət vermək – cəsarətləndirmək, ürəkləndirmək, ürək vermək, cürətləndirmək. Bu fikir <Kazımı> qorxutmadı, əksinə, qəribə bir cəsarət verdi. . M. İ.. Fərmanın sözləri Baxış bəyin ürəyincə oldu, Növrəstəni ələ keçirmək üçün ona cəsarət verdi. Ə. Abasov. S. H.. Rza duruxurdu, nə cavab verəcəyinə cəsarət etməyib yasalamağa üz qoydu. Ə. Vəl.. Cəsarəti çatmamaq – özündə cəsarət hiss etməmək, ürək eləməmək, cürət etməmək, qorxmaq. Cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq mümkün idi. Ancaq Leylanın cəsarəti çatmırdı. B. Bayramov.
2. Cəsarətlə şəklində – ürəklənərək, qorxmadan, çəkinmədən. İltifat eyləsəz, ey alicənab; Verərəm mən də cəsarətlə cavab. A. S.. Qamçılayır cəsarətlə əyər-əskik nə vardırsa; Sözlər aydın, fikir dərin, məna böyük, məktub qısa. R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Šar Mountains — Sharr Mountains Elevation 2,748 m (9,016 ft) …   Wikipedia

 • SAR Lupe — ist ein deutsches Satellitenaufklärungssystem. Es besteht aus fünf identischen Kleinsatelliten und einer Bodenstation zur Satellitenkontrolle und zur Bildauswertung. Weltweit ist es erst das dritte System mit Synthetic Aperture Radartechnik (nach …   Deutsch Wikipedia

 • SAR Records — Mutterunternehmen Abkco Records Aktive Jahre 1959–1965 Gründer J. W. Alexander, Sam Cooke Sitz Los Angeles, Kalifornien Sublabel Derby …   Deutsch Wikipedia

 • SAR — or Sar may refer to: Contents 1 Organizations 2 Railways 3 Science and technology …   Wikipedia

 • Sar-El — logo Sar El (Hebrew: שר אל) is a volunteer program of the Israel Defense Forces (IDF). Every year about 5,000 volunteers from overseas serve for two or three weeks with the IDF. Their job is neither paid nor armed and is mainly in the logistical …   Wikipedia

 • SAR-21 — Allgemeine Information Zivile Bezeichnung: SAR 21 …   Deutsch Wikipedia

 • SAR-Wert — SAR ist die Abkürzung für Spezifische Absorptionsrate; Einheit: W/kg oder m2s − 3. Sie ist die physikalische Größe und das Maß für die Absorption von elektromagnetischen Feldern in biologischem Gewebe. Die Absorption elektromagnetischer… …   Deutsch Wikipedia

 • SAR (Physik) — SAR ist die Abkürzung für Spezifische Absorptionsrate; Einheit: W/kg oder m2s − 3. Sie ist die physikalische Größe und das Maß für die Absorption von elektromagnetischen Feldern in biologischem Gewebe. Die Absorption elektromagnetischer… …   Deutsch Wikipedia

 • Sar — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • SAR-21 — Fusil d assaut SAR 21 …   Wikipédia en Français

 • Sar 21 — Fusil d assaut SAR 21 …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”